A

tt ha tillgång till frukt på jobbet borde vara lika självklart som att ha tillgång till kaffe. Gott, nyttigt och fullt av energi när man behöver det som mest. Välj mellan tre fruktbrickor i olika storlekar.
Frukt på jobbet

Fruktfat Bas
 
 

Fruktfat Eko
 
 

Fruktfat Säsong